Tìm kiếm Blog này

Google Translate

Nếu người học ngoại ngữ vẫn nói đùa "vô tư đi" là "no four go" hay "thích thì chiều" là "like is afternoon" thì công cụ chuyển ngữ của Google cũng đang trêu ngươi người sử dụng bằng kiểu dịch tương tự.

Dịch thế này thì... bó tay.

Miễn bàn.

Google Translate chọn từ rất "đắt".

Đời rất... tí.

Với Google, ngoại tình là "tư tưởng ngoại".

Google không hiểu "tình" là gì?

Enjoy the afternoon cũng giống như cách dịch "like is afternoon".

Google không dịch từ "ruồi", còn "mật" tương đương với "chính sách".


Tôi too khờ!!!

"Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai" nghĩa là "cởi quần áo của ai đó".
Theo Vnexpress


END