Tìm kiếm Blog này

game tập đánh máy

Game Typer Shark rất tiện ích cho những ai mới bắt đầu dùng máy tính mà muốn tập đánh luôn bằng mười ngón. Hồi trước khi mới dùng máy tính mình cũng chơi game này suốt nên bây giờ đánh máy cũng khá tốt.
Game + crack:
http://uploads.bizhat.com/file/39032
http://www.2shared.com/file/3738436/40561917/10FBOut_Setup.html
http://www.2shared.com/file/3738439/d0e90486/TInv_Setup.html
http://www.2shared.com/file/3738464/d32f8c7e/Tuxtype2-153-installer.html